Történet

A fotó 1936-ban készült.
Grünberger Manó a segédeivel.

A  Grünberger család az 1840-es évek közepén települt le Kötcsén, a Somogyban.

A letelepedés után asztalos munkával foglalkoztak, s a famunkán, fafaragáson, faszobrászaton keresztül a csillárok készítésével is kapcsolatba kerültek.

Budapesten 1901-ben alapították faszobrász-, asztalos-, bútor- és csillárkészítő műhelyüket.

Jelentős személyiségek, a polgárosodó magyarország stíl bútort és csillárt kedvelő társadalmi rétegei, minisztériumok, kulturális intézmények, vendéglátóhelyek bízták meg őket egyedi bútorok, csillárok tervezésével és készítésével.

Grünberger Tamás a család hagyományait megőrizve, apja foglalkozását követve csillárkészítő műhelyt tart fenn a budapesti Nagymező utcában. Sajnos már csak ritkaság számba menő csillárkészítő illetve bronzműves mesterként, az iparág művészeként végzi különböző korok csillárjainak tervezését és meghasonlásig hasonló korhű tervezését, elkészítését és ugyanakkor kisebb lámpatestek javítását, pótlását.

Keze nyomát láthatjuk a “Referenciák” alatt található épületeknél.